انتخاب صفحه

پلتفرم کارخانه نوآوری ایده

تعریف کلی از پلتفرم نوآوری این است که فضایی برای یادگیری و تغییر است. گروهی از افراد با پیشینه ها و علایق مختلف ، دانشگاهها ، استارت آپها ، تولیدکنندگان  و صاحبان کسب و کارها ، محققان، صنعتگران و غیره در آن با روشهای متنوعی مشارکت می کنند . یکی از مهمترین عناصر توسعه نوآوری کارخانه های نوآوری هستند . این پلتفرم برای کمک به توسعه ارتباطات اکوسیستم استارت آپی و اکوسیستم نوآوری طراحی شده است

شبکه نوآوری کیا

شبکه های نوآوری از بهبود مستمر، مدیریت ایده و مدیریت نوآوری اعضای اکوسیستم پشتیبانی می کنند. آنها فرآیند نوآوری را تقویت می کنند و بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ نوآوری هستند. شبکه های نوآوری نیز نقش مهمی در دیجیتالی شدن دارند.

توافقات و قرادادها تا این لحظه

صنعتی سازی

5

تجاری سازی

8

نمونه سازی

10

مدیریت ایده

15

نتیجه ای پیدا نشد

صفحه مورد دیدگاه شما یافت نشد. سعی کنید جستجوی خود را انجام دهید یا از ناحیه بالا برای تعیین پست استفاده کنید.